Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 13. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, 19. 4. 2021, online:

Slovenčina na slovíčko v celoštátnom kole olympiády

Milovníci našej nádhernej slovenčiny predviedli svoje rečnícke schopnosti pred odbornými porotami počas Celoštátneho kola Olympiády zo slovenského jazyka dňa 19. 4. 2021.

Súťažiaci sa s odbornou porotou stretli prostredníctvom videokonferencie, počas ktorej postupne rečnili na dané témy. Súťažiaci kategórie A sa vo svojich prejavoch snažili čo najpríťažlivejšie opísať nádheru slovenskej prírody, aby zaujali a prilákali zahraničných turistov. Súťažiaci v kategórii B sa snažili identifikovať a hľadať riešenia konfliktov, ktoré vznikajú v komunikácii medzi rodičmi a deťmi a najmladší súťažiaci v kategórii C vo svojich prejavoch objavovali krásu slovenského drotárskeho umenia. Odborné poroty so záujmom vypočuli všetkých súťažiacich, posúdili aj ich tvorbu, či transformáciu textu na zadané témy a spolu s bodovým ziskom z online testu vytvorili výsledkové listiny, kde sa na prvých miestach objavili tohtoroční víťazi.

V kategórii A získal 1. miesto Kovalík Boris Gymnázium J. A. Raymana v Prešove, 2. miesto obsadila  Balušíková Viktória Mária z Bilingválneho slovensko-španielskeho gymnázia v Novom Meste nad Váhom a 3. miesto získala Kramárová Adela z Gymnázia J. Kráľa v Zlatých Moravciach.

V kategórii B zvíťazila Rybáriková Anna z Gymnázia na Ul. 1. mája 8 v Malackách, 2. miesto obsadila Timková Barbara z Gymnázia, Konštatínova 2 v Prešove a 3. miesto získala Kubicová Tímea z  Gymnázia M. Hattalu v Trstenej.

V kategórii C zvíťazila Molotová Olívia zo Základnej školy na Prokofievovej 5 v Bratislave,  2. miesto obsadila Petríková Nina zo Základnej školy, Stred 44/1 v Považskej Bystrici a 3. miesto získala Gáborová Katarína zo Základnej školy v Župkove.

Organizátor tejto súťaže, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže verí, že títo mladí účastníci Olympiády zo slovenského jazyka (nielen na celoštátnej, ale aj na nižších úrovniach – v každom kraji a okrese) budú ďalej rozvíjať krásu a bohatstvo slovenského jazyka vo všetkých oblastiach života spoločnosti. Najmä v tých, kde sa naplno prejavuje kultúra národa – v profesiách moderátorov a hovorcov, komentátorov, novinárov a reportérov, spisovateľov a redaktorov a mnohých ďalších.

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo

V školskom roku 2020/2021 jednotlivé súťažné kolá prebiehali v súlade s usmerneniami uvedenými nižšie.