Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 7. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry: 16. – 17. 4. 2015, Bratislava

výsledkové listiny:

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo