Celoštátne kolo

 Celoštátne kolo 8. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry: 14. – 15. 4. 2016, Bratislava

      výsledkové listiny:

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo