Celoštátne kolo

 Celoštátne kolo Olympiády ľudských práv: 20. – 22. 3. 2013, Liptovský Ján

Zoznam postupujúcich na celoštátne kolo OĽP