Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 17. ročníka Olympiády ľudských práv: 25. – 27. 3. 2015, Modra-Harmónia

Krajské kolo

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Krajské kolo – tézy na ústnu časť krajských kôl (maďarská verzia)ktoré sa uskutočnia 5. februára 2015.

Krajské kolo