Krajské kolo

Témy úvah XIX. ročníka celoštátnej súťaže Olympiáda ľudských práv:

Zoznam tém a pokyny k napísaniu a zaslaniu úvahy 

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 19. ročníka Olympiády ľudských práv, 5. – 7. 4. 2017, Modra-Harmónia:

Témy úvah XIX. ročníka celoštátnej súťaže Olympiáda ľudských práv:

Zoznam tém a pokyny k napísaniu a zaslaniu úvahy 

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Krajské kolo – tézy pre ústnu časť krajských kôlmaďarská verzia

Krajské kolo

Video súťaž „Slovensko dnešných dní!“

Opäť je tu súťaž pre študentky a študentov stredných škôl v SR vyhlasovaná YFU Slovensko – ako súčasť 19. ročníka Olympiády ľudských práv.