Informácie pre porotu a súťažiacich:  Termíny zverejnené v Propozíciách 20. ročníka OĽP sú pevne dané. Súbory na stiahnutie pre aktuálny ročník nájdete v záložke Tlačivá.

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Krajské kolo – tézy pre ústnu časť krajských kôl

Krajské kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 20. ročníka Olympiády ľudských práv, 11. – 13. 4. 2018, Omšenie

Krajské kolo

Tézy pre ústnu časť krajského kola OĽP

CK OĽP na základe skúseností rozhodla, že TÉZY pre ústnu časť krajských kôl XX. r. OĽP budú k dispozícii len v slovenčine.

Pokyny k napísaniu a zaslaniu úvahy