Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Krajské kolo – tézy pre ústnu časť krajských kôl

Krajské kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 21. ročníka Olympiády ľudských práv, stredné školy, 10. – 12. 4. 2019, Omšenie:
   

30. výročie Nežnej revolúcie nosnou témou celoštátneho kola XXI. ročníka Olympiády ľudských práv

Na Nežnú revolúciu spomína po tridsiatich rokoch aj Olympiáda ľudských práv. Nosné témy každoročného celoštátneho kola vždy pamätajú na dôležité historické medzníky a v duchu spomienok či vedomostí o 89. roku sa niesol XXI. ročník celoštátneho kola Olympiády ľudských práv. Tento ročník však nebol poznačený iba týmto jubileom. Hlboko doň zasiahla aj strata jedného zo zakladateľov Olympiády ľudských práv, profesora Miroslava Kusého, ktorý nás opustil vo februári tohto roku. Tak sa stal XXI. ročník celoštátneho kola OĽP spomienkou na pána profesora a zároveň spomienkou na udalosti 89. roku, ktoré sa dotkli i jeho samého.

Tak ako minulý rok, i teraz sa súťažiace a súťažiaci mohli tešiť z krásnych priestorov Inštitútu vzdelávania a Rehabilitačného zariadenia Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení od 10. do 12. apríla 2019. Tieto priestory veľkoryso Olympiáde ľudských práv poskytlo Ministerstvo spravodlivosti SR, za čo ďakujeme predovšetkým ministrovi spravodlivosti, Mgr. Gáborovi Gálovi, ktorý prevzal nad podujatím záštitu. K záštite sa pripojili aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu, JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. a verejná ochrankyňa práv, prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

Každý rok po ukončení krajského kola stoja ôsmi vybraní súťažiaci z každého kraja pred neľahkou úlohou. Vybrať si a napísať úvahu na vybranú tému. Garantmi tém úvah a partnermi olympiády i tento rok boli: Informačná služba OSN vo Viedni s témou: “Mier. Spravodlivosť. Ľudská dôstojnosť. Tolerancia. Solidarita. Generálny tajomník OSN António Guterres hovorí, že na celom svete sa útočí na univerzálne hodnoty Charty OSN. Ako môžeme tieto hodnoty podporiť a zároveň nikoho nevynechať?” Verejná ochrankyňa práv s témou „Jedna výchovná ešte nikomu neublížila“. Takmer každé dieťa si zažilo capnutie po zadku, či „jednu výchovnú“ od rodičov. Kde je hranica medzi ľudskými právami a možnosťou vychovávať deti podľa vlastného uváženia? Ďalším garantom úvah bolo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku s témou „Je výborné, že si mladí ľudia na Slovensku užívajú priestor demokracie a slobody. Prečo potom nemajú záujem voliť v eurovoľbách? Poraďte inštitúciám Európskej únie“ a UNESCO Chair for Human Rights Education na UK v Bratislave s témou „Potrebuje moja generácia nový November?“.

Otvorenie súťaže zahájila predsedníčka celoštátnej komisie OĽP, PhDr. Dagmar Horná, PhD., ktorá vrelo privítala 61 súťažiacich, 47 učiteliek a učiteľov, 20 člennú porotcovskú zostavu, 7 členný organizačný tím a samozrejme vzácnych hostí, ktorí svojou rečou počas otvorenia vniesli na úvod podujatia tú správnu atmosféru. Opäť nás svojou prítomnosťou poctil Martin Nesirky z UNIS VIENNA s PhDr. Janou Hönschovou. Zavítal taktiež štátny tajomník MŠVVaŠ SR, Mgr. Peter Krajňák a JUDr. Stanislav Gaňa, PhD. z Kancelárie prezidenta SR. A ako je zvykom každý rok, po otvorení súťaže sa súťažiace, súťažiaci a porotcovia pustili do práce.

Rozdelenie súťažiacich do štyroch postupových porôt určil overený elektronický žreb. Súťažilo sa v štyroch miestnostiach nazvaných „Mier“, „“Rovnosť“, „Ľudskosť“ a „Sloboda“. Prvý deň každý zo súťažiacich riešil jednu zo 16 modelových situácií, druhý deň obhajovali svoje úvahy na vybranú tému. A treba uznať, že súťažiaci sa svojich úloh zhostili bravúrne, nie jeden člen porôt sa vyjadril, že súťažiaci podávajú výkony na vysokej úrovni a boli svedkom mnohých skvelých a vyrovnaných prejavov. O to ťažšiu úlohu mali členovia porôt na sklonku súťaže, keď každá z postupových porôt mala vybrať troch postupujúcich do finálovej dvanástky. Nakoniec padli výsledné rozhodnutia a finálová dvanástka si posledný deň súťaže merala sily v zložení: Paulína Pečková, Pavlína Hanzová, Tomáš Čorej, Maximilán Kutliak, Ester Viktória Ziffová, Richard Vaško, Tomáš Štrba, Šimon Vykoukal, Jakub Stredanský, Viktória Pappová, Matúš Hanušovský, Branislav Mesaroš.

Celoštátne kolo OĽP sa však nenieslo iba v duchu súťaženia. Učiteľky a učitelia, ktorí sprevádzali súťažiacich a aj samotní súťažiaci, si mohli vyberať z bohatého sprievodného programu vo forme poobedných workshopov a zúčastnili sa Plenárneho večera k nosnej téme XXI. ročníka. Workshopy zastrešili: JUDr. Michal Davala, PhD. LL.M. s WS na tému „Hranice ľudskej dôstojnosti podľa medzinárodného práva“, Kancelária VOP s WS na tému „Rovnosť v práve na rodinný a súkromný život“ a študenti BISLY s WS na tému „Ako správne písať? Nastavme zrkadlo súťažným úvahám.“ Plenárny večer mal štruktúru panelovej diskusie, kde sme mohli počuť autentické spomienky a názory hostí: PhDr. Jolana Kusá, Mgr. Dagmar Kusá, PhD., JUDr. Stanislav Gaňa, PhD., prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., Mgr. Ladislav Snopko, prof. PhDr. Soňa Szomolányi, PhD. , doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD., PhDr. Kálmán Petőcz, PhD. a PhDr. Dagmar Horná, PhD. Plenárny večer bol venovaný aj spomienke prof. Miroslavovi Kusému a záver vrcholil vyhlásením finálovej dvanástky.

Je dôležité upriamiť pozornosť aj na Zelenú záhradu RZ ZVJS, v ktorej účastníci podujatia mohli vďaka 15 panelom s fotografiami bližšie nazrieť do „života v duchu OĽP“ Miroslava Kusého. Za pomoc pri realizácii výstavy ďakujeme pani Fraňovej z RZ ZVJS, ako aj pomocnému personálu zariadenia. Rovnako patrí veľká vďaka pani Beďačovej z Inštitútu vzdelávania za neúnavnú pomoc pri realizácii podujatia a veľkú ústretovosť, ktorú nám spolu s pani Fraňovou preukazovali pred i počas podujatia. Zelená záhrada bola zároveň miestom stretávania, občerstvenia a oddychu.

A rovnako netreba zabudnúť na zákulisie súťaže, pretože za každým úspešne zvládnutým podujatím stojí práca organizačného tímu a jeho členmi tento rok boli: tajomníčka súťaže Barbora Knaperková, technická a organizačná posila Mgr. Lukáš Gejdoš a ďalší členovia organizačného tímu: Kristína Ježová, Mária Dudžáková, Patrik Nalešnik a David Marcel. Na čele postupových porôt mali konečné slovo doc. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., PhDr. Peter Guráň, PhD., prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD., PhDr. Kálmán Petőcz, PhD. Predsedníčkou finálovej poroty bola prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

Posledný deň napätie vrcholilo. Finálová dvanástka sa stretla 12. apríla od 8:00 hod. v „súboji“ pred finálovou porotou a po neľahkom rozhodovaní sa konečne všetci dočkali slávnostného vyhodnotenia súťaže. Ceny do súťaže venovali garanti úvah (Informačno-študijné pobyty v Bruseli, návšteva úradu OSN vo Viedni, stretnutie s verejnou ochrankyňou práv a iné), Ministerstvo spravodlivosti SR (ceny odovzdala p. Pfundtner), BISLA, PRAVDA (ceny odovzdala šéfredaktorka denníka p. Nora Slišková). Prví traja súťažiaci získali o.i. Interdisciplinárnu príručku ĽUDSKÉ PRÁVA od Lohmanna a Pollmanna, darčekové poukážky od MŠVVaŠ SR a absolútny víťaz súťaže získal knihy od rodiny Kusej a špeciálnu cenu prof. Miroslava Kusého.

V celoštátnom kole XXI. ročníka Olympiády ľudských práv skončil na treťom mieste Tomáš Čorej z Gymnázia J. A. Raymana v Prešove, na druhom mieste skončila Pavlína Hanzová z Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove a prvé miesto obsadila Paulína Pečková z Gymnázia M. Kováča v Banskej Bystrici. Medailistom srdečne blahoželáme!

Ceny, poďakovania a gratulácie boli rozdané, napätie opadlo a záver podujatia kopíroval XX. ročník celoštátneho kola OĽP, keď K. Petőcz a B. Knaperková zaspievali symbolickú pesničku od bratov Nedvědovcov končiac slovami: „Budem o něco se rvát, až tu nezůstane stát na kameni kámen..“

Autor: Barbora Knaperková

Krajské kolo

Tézy pre ústnu časť krajského kola OĽP

CK OĽP na základe skúseností rozhodla, že TÉZY pre ústnu časť krajských kôl XX. r. OĽP budú k dispozícii len v slovenčine.