Celoštátne kolo

Celoštátne kolo Pytagoriády: 3.- 4.6.2015, Bratislava

Výsledkové listiny

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Školské kolo

Kategórie P3 – P8 – úlohy (maďarská verzia)riešenia (maďarská verzia)

Okresné kolo

Kategórie P3 – P8 – úlohy (maďarská verzia), riešenia (maďarská verzia)

Celoštátne kolo

Kategórie P6 – P8 – úlohy (maďarská verzia), riešenia (maďarská verzia)