Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 38. ročníka Pytagoriády, kategórie  P6, P7, P8,  7. – 8. 6. 2017, Bratislava

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Školské kolo

Kategórie P3 – P8 – úlohy,  (maďarská verzia)riešenia, (maďarská verzia)

Okresné kolo

Kategórie P3 – P8 – úlohy, (maďarská verzia)riešenia, (maďarská verzia)

Celoštátne kolo

Kategória P6 – úlohy, (maďarská verzia)

Kategória P7 – úlohy, (maďarská verzia)

Kategória P8 – úlohy(maďarská verzia) 

Kategória P6 – P8 – riešenia