Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 39. ročníka Pytagoriády, kat. P6, P7, P8, 6. – 7. 6. 2018, Bratislava:

Výsledkové listiny:

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Školské kolo

Kategórie P3 – P8 – úlohy (maďarská verzia),  riešenia  (maďarská verzia)

Okresné kolo

Kategórie P3 – P8 – úlohy  (maďarská verzia), riešenia (maďarská verzia)

Celoštátne kolo

Kategória P6 – úlohy  (maďarská verzia) P7 – úlohy  (maďarská verzia) P8 – úlohy  (maďarská verzia), riešenia   (maďarská verzia)