Celoštátne kolo

Z dôvodu šírenia nákazy koronavírusom bolo Celoštátne kolo Pytagoriády zrušené. Súťaž sa obnoví na začiatku nového školského roka 2020/2021.

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Školské kolo

Kategórie P3 – P8 – úlohy (maďarská verzia),  riešenia (maďarská verzia)

Okresné kolo – zrušené

Celoštátne kolo – zrušené

Aktuálne informácie počas šírenia koronavírusu

Na základe 3. usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 11. 3. 2020 boli zrušené a zakázané okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach. Výnimka zo zákazu bola neskôr vydaná len pre dištančnú formu súťaží.

Z uvedeného dôvodu bolo v školskom roku 2019/2020 zrušené v Pytagoriáde okresné i celoštátne kolo pre všetky kategórie. Súťaž sa obnoví začiatkom nového školského roka 2020/2021.