Celoštátne kolo

Celoštátne kolo Pytagoriády, 2.- 3. júna 2021, Bratislava 

Výsledkové listiny:

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Školské kolo

Kategórie P3 – P8 – úlohy (maďarská verzia),  riešenia (maďarská verzia)

Okresné kolo

Kategórie P3 – P8 – úlohy(maďarská verzia)riešenia(maďarská verzia)

Celoštátne kolo

Kategória P6 – úlohy P6riešenia P6  

Kategória P7 – úlohy P7riešenia P7

Kategória P8 – úlohy P8riešenia P8

V školskom roku 2020/2021 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade s usmerneniami uvedenými nižšie.