Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 10. ročníka Technickej olympiády, kategória A – súťaž dvojíc: 

Celoštátne kolo Technickej olympiády sa v školskom roku 2019/2020 z dôvodu šírenia koronavírusu neuskutoční.  

Súťažné úlohy a riešenia

  • Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

     Školské kolo

     Okresné kolo

     Krajské kolo

     Celoštátne kolo

  • kategória A – teória riešenia prax metodické pokyny

Aktuálne informácie počas šírenia koronavírusu

Na základe 3. usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 11. 3. 2020 boli zrušené a zakázané okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach. Výnimka zo zákazu bola neskôr vydaná len pre dištančnú formu súťaží.

Z uvedeného dôvodu bolo v školskom roku 2019/2020 v Technickej olympiáde zrušené celoštátne kolo, kategória A.     

OK TO 

Okresné kolá Technickej olympiády (OK TO) pre kategórie A – súťaž dvojíc a B – súťaž jednotlivcov sa v školskom roku 2019/2020 uskutočnili v riadnom termíne.   

KK TO   

Krajské kolá Technickej olympiády (KK TO) pre kategórie A – súťaž dvojíc a B – súťaž jednotlivcov sa v školskom roku 2019/2020 uskutočnili v riadnom termíne. 

CK TO  

Celoštátne kolo Technickej olympiády (CK TO) sa v školskom roku 2019/2020 neuskutočnilo v riadnom termíne.

Náhradné CK TO 

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu, prísne hygienické opatrenia v školách, nízky záujem súťažiacich o účasť na prezenčných náhradných celoštátnych kolách plánovaných na jeseň 2020 a z toho vyplývajúcu neregulárnosť súťaže sa IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže rozhodla náhradné celoštátne kolo Technickej olympiády nezorganizovať. Prezenčnú formu súťaží v tomto období neodporúča organizovať ani Úrad verejného zdravotníctva a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.