Celoštátne kolo

Celoštátne kolo Technickej olympiády:  5.- 6. mája 2015, Nitra

Výsledková listina CK TO

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Školské kolo

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo

kategória A – teóriariešenia, (maďarská verzia), prax – zadanie, (maďarská verzia)