Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 7. ročníka Technickej olympiády, kategória A,  3. –  4. 5. 2017,  Košice

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Školské kolo

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo