Celoštátne kolo

Celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov sa uskutočnilo v dňoch 21. – 23. 4. 2009 v priestoroch IUVENTY na Karloveskej 64 v Bratislave. Súťažilo spolu 9 tímov.  Tím Talnet z Českej republiky bol hosťujúcim tímom v rámci spolupráce medzi Slovenskom a Českou republikou v oblasti podpory talentovanej mládeže a propagácie vedy.

Medzinárodné kolo

V dňoch 21. – 23. 5. 2009 sa na pôde Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave uskutočnilo výberové sústredenie pred Medzinárodným kolom TMF. Zúčastnili sa ho najlepší študenti z celoštátneho kola TMF, ktoré sa konalo taktiež v Bratislave. 
Tu je zoznam študentov, ktorí boli vybratí odbornou porotou ako reprezentačné družstvo na Medzinárodné kolo TMF, ktoré sa uskutoční v Azerbajdžane. 

Kapitánka družstva: Mária Kieferová – Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina 
Lukáš Boško – Gymnázium J. Hronca, Bratislava 
Zuzana Cocuľová – Gymnázium, Poštová, Košice 
Peter Vanya – Gymnázium J. Hronca, Bratislava 
Eugen Hruška – Gymnázium, Hlohovec 
Náhradník: Juraj Hašík – Gymnázium, Grosslingová, Bratislava

  • Správa z výberového sústredenia
  • Správa z Rakúskeho turnaja mladých fyzikov
  • Správa z Medzinárodného kola Turnaja mladých fyzikov v Číne