Propozície 19. ročníka TMF, 2010/2011

Propozície 19. ročníka TMF, 2010/2011

Úvodné sústredenie

Úvodné sústredenie k súťaži Turnaj mladých fyzikov sa bude konať v Bratislave v dňoch 26. – 28. októbra 2010. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

Celostatne kolo

Celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov : 27. – 29. 4. 2011, Bratislava

Prihlášky:

Prihlášku na celoštátne kolo si vytlačte, vyplňte potrebné údaje a odošlite poštou do IUVENTY.Pokyny pre pedagogický sprievod a tlačivá na vyúčtovanie cestovného nájdete na stránke olympiád v časti Dokumenty.