Celoštátne kolo

Celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov: 1. – 4. 5. 2012, Bratislava

Úvodné sústredenie

Úvodné sústredenie k súťaži Turnaj mladých fyzikov sa bude konať v Bratislave v dňoch 18. – 21. októbra 2011. Bližšie informácie nájdete v pozvánke a v pokynoch a informáciách pre účastníkov.