Úvodné sústredenie

Úvodné sústredenie k Turnaju mladých fyzikov sa uskutoční v termíne 3. – 4. 11. 2014 v Bratislave.

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov, 7. – 10. 4. 2015, Bratislava

ck_tmf_11_thumb
ck_tmf_18_thumb
ck_tmf_28_thumb

Medzinárodné kolá

V dňoch 27. 6. – 4. 7. 2015 sa konal v Nakhon Ratchasima, Thajsko 28. ročník Medzinárodného turnaja mladých fyzikov.

Reprezentačnému tímu Slovenska na Medzinárodnom Turnaji mladých fyzikov sa podaril mimoriadny úspech, keď v konkurencii 27 krajín zo štyroch kontinentov obsadil štvrté miesto v absolútnom poradí a získal strieborné medaily.

Turnaj mladých fyzikov (TMF) je tímová súťaž pre stredoškolských študentov v riešení fyzikálnych problémov. Päť členné družstvá riešia počas celého školského roka 17 vopred známych náročných a otvorených experimentálnych problémov, ktoré neskôr prezentujú a obhajujú pred inými družstvami a odbornou porotou. Reprezentáciu tvoria najlepší študenti, ktorí prešli regionálnymi a celoštátnym kolom súťaže a uspeli na výberovom sústredení.

Za prezidenta Medzinárodného turnaja mladých fyzikov (IYPT) bol zvolený doc. RNDr. Martin Plesch, PhD., ktorý tak nadviaže na sedemročné pôsobenie vo funkcii generálneho tajomníka súťaže. Je to pre Slovensko veľkým vyznamenaním a vyjadrením silnej pozície Slovenska v súťaži.

Nasledujúci ročník Medzinárodného turnaj mladých fyzikov sa bude konať na prelome júna a júla 2016 v Jekaterinburgu, Ruská federácia.

Zoznam dospelých účastníkov:

doc. RNDr. František Kundracik, CSc., FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava 
doc. RNDr. Martin Plesch, PhD., FÚ, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, Bratislava 
Bc. Zuzana Cocuľová, FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava 
Michal Hledík, vedúci tímu, FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava

Zoznam súťažiacich:

Miroslav Gašpárek, Súkromné gymnázium, Vysokoškolákov 13, Žilina –  strieborná medaila 
Martin Murín, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava – strieborná medaila 
Eduard Oravkin, 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava – strieborná medaila 
Natália Ružičková, 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava – strieborná medaila 
Ádám Urbán, Gymnázium, Poštová 9, Košice – strieborná medaila

Ďalšie informácie nájdete na stránke http://iypt2015.sut.ac.th 

th030

Zľava:Á. Urbán, M. Hledík, Z. Cocuľová, M.Gašpárek, N. Ružičková, E. Oravkin, M. Murín (kľačí)


V dňoch 30. 4. – 2. 5. 2015 sa uskutočnil 17. ročník Rakúskeho turnaja mladých fyzikov v Leobene, Rakúsko.

Tento rok sa súťaže zúčastnilo 16 tímov. Okrem 4-och rakúskych tímov sa na akcii zúčastnili zo Slovenska 2 tímy, z Bieloruska 1 tím, z Ruska 3 tímy, Ukrajina, z Iránu 2 tímy, 1 tím z Nemecka a jeden zmiešaný medzinárodný tím. Reprezentačný tím zo Slovenska tvorili študenti z 1. súkromného gymnázia v Bratislave a Gymnázia J. Papánka v Bratislave. Slovenskí žiaci patrili k jasným favoritom, hoci rozdiely vo výkonoch medzi tímami z Viedne, Slovenska, Bieloruska, Iránu a Nemecka boli veľmi malé. Dobrou taktikou (výberom úloh) sa nakoniec podarilo dostať do finálovej trojice a umiestniť sa na treťom mieste.

Nasledujúci ročník Rakúskeho turnaja mladých fyzikov sa bude konať opäť v Leobene, Rakúsko, pravdepodobne v máji 2016.

Zoznam dospelých účastníkov:

doc. František Kundracik, CSc., FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava 
Natália Ružičková, 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava

Zoznam súťažiacich:

Martina Beňová, 1.súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava – strieborná medaila 
Sandra Ďurčányová, 1.súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava – strieborná medaila 
Tomáš Jašek, 1.súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava – strieborná medaila 
Michaela Leinwatherová, Gymnázium J. Papánka, Bratislava – strieborná medaila 
Edurad Oravkin, 1.súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava – strieborná medaila

Ďalšie informácie nájdete na: www.aypt.at

11008801

Zľava: T. Jašek, M. Leinwatherová, S. Ďurčanová, M. Beňová, E. Oravkin, N. Ružičková 

Súťažné úlohy