Celoštátne kolo

Celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov, 10. – 13. 4. 2016, Bratislava: 

Medzinárodné kolá

V dňoch 26. 6. – 3. 7. 2016 sa konal v Jekaterinburgu, Rusko. 29. ročník Medzinárodného turnaja mladých fyzikov, IYPT 2016. 

Reprezentačnému tímu Slovenska na Medzinárodnom Turnaji mladých fyzikov sa podarilo obsadiť 6. miesto v absolútnom poradí spomedzi 29 krajín celého sveta. Z európskych krajín sa tím umiestnil hneď za Nemeckom a Švajčiarskom a priniesol strieborné medaily. 
Turnaj mladých fyzikov (TMF) je tímová súťaž pre stredoškolských študentov v riešení fyzikálnych problémov. Päť členné družstvá riešia počas celého školského roka 17 vopred známych náročných a otvorených experimentálnych problémov, ktoré neskôr prezentujú a obhajujú pred inými družstvami a odbornou porotou. Reprezentáciu tvoria najlepší študenti, ktorí prešli regionálnymi a celoštátnym kolom súťaže a uspeli na výberovom sústredení. 
Po druhýkrát bol za prezidenta Medzinárodného turnaja mladých fyzikov zvolený doc. RNDr. Martin Plesch, PhD., ktorý tak pokračuje už v osemročnom pôsobení v najvyšších funkciách súťaže. Je to pre Slovensko veľkým vyznamenaním a vyjadrením silnej pozície Slovenska v súťaži. 

Nasledujúci ročník Medzinárodného turnaj mladých fyzikov sa bude konať v letnom období na prelome júna a júla 2017 v Singapure. 

Zoznam dospelých účastníkov: 
doc. RNDr. František Kundracik, CSc., člen medzinárodného výboru a nezávislý porotca, FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava 
doc. RNDr. Martin Plesch, PhD., Prezident IYPT a nezávislý porotca, FÚ, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, Bratislava 
Mgr. Katarína Nánásiová, vedúca tímu a nezávislá porotkyňa, FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava 
Bc. Michal Hledík, vedúci tímu, FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava 

Zoznam súťažiacich: 

Martin Marek, kapitán, GJH, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava 
Ádám Urbán, Gymnázium, Poštová 9, Košice 
Martin Gažo, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Skalická cesta 1, Bratislava 
Martina Sabová, GJH, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava 
Juraj Halabrín, GJH, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava 

Ďalšie informácie nájdete na: http://iypt.org/Home a http://iypt.urfu.ru/en/media/ 

dsc06256_web

 Slovenská delegácia: K. Tureková, F. Kundracik, Á. Urbán, M. Hledík, M. Sabová, M. Badin, M. Gažo, M. Plesch,  na obrázku dole 
J. Halabrín a M. Marek

Súťažné úlohy a riešenia