Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 25. ročníka Turnaja mladých fyzikov, 18. – 21. 4. 2017, Bratislava:

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv. 

Medzinárodné kolo

V dňoch 5. – 12. 7. 2017 sa konal v Singapure jubilejný 30. ročník Medzinárodného turnaja mladých fyzikov, IYPT 2017. 

Reprezentačnému tímu Slovenska sa na Medzinárodnom Turnaji mladých fyzikov podarilo obsadiť 12. miesto v absolútnom poradí spomedzi 30 krajín celého sveta a zo Singapuru sme si tak priniesli bronzové medaily.Turnaj mladých fyzikov (TMF) je tímová súťaž pre stredoškolských študentov v riešení fyzikálnych problémov. Päť členné družstvá riešia počas celého školského roka 17 vopred známych náročných a otvorených experimentálnych problémov, ktoré neskôr prezentujú a obhajujú pred inými družstvami a odbornou porotou. Reprezentáciu tvoria najlepší študenti, ktorí prešli regionálnymi a celoštátnym kolom súťaže a uspeli na výberovom sústredení.

Nasledujúci ročník Medzinárodného turnaj mladých fyzikov sa bude konať v letnom období na prelome júna a júla 2018 v Číne. 

Zoznam dospelých účastníkov: 

  • doc. RNDr. František Kundracik, CSc., člen medzinárodného výboru a nezávislý porotca, FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava 
  • doc. RNDr. Martin Plesch, PhD., Prezident IYPT a nezávislý porotca, FÚ, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, Bratislava 
  • Matej Badin, vedúci tímu, FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava 
  • Kamila Součková, vedúca tímu, FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava  

Zoznam súťažiacich:

  • Martin Marek, kapitán, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava 
  • Karin Demková, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava
  • Michaela Jurkovičová, Gymnázium, Senecká 2, Pezinok
  • Samuel Ján Plesník, 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava
  • Katarína Šamuová, Gymnázium, Poštová 9, Košice 
slovenska%20delegacia

Slovenská delegácia na záverečnom ceremoniáli