Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 26. ročníka Turnaja mladých fyzikov, 17. – 20. 4. 2018, Bratislava:

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv. 

  • Zadania súťažných úloh v slovenskom jazyku
  • Zadania súťažných úloh v anglickom jazyku