Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 27. ročníka Turnaja mladých fyzikov, 2. – 5. 4. 2019, Bratislava:

Fyzboje rozhodli o víťazovi!

Celoštátne kolo 27. ročníka Turnaja mladých fyzikov sa konalo od 2. 4. do 5. 4. 2019 v priestoroch organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v Bratislave.

Turnaja mladých fyzikov (ďalej len ,,TMF“) sa zúčastňujú družstvá stredoškolákov pod vedením svojich vedúcich družstiev. Súťaž má špecifický priebeh. Zadania úloh sú publikované v propozíciách a vychádzajú zo zadaní pre Medzinárodný Turnaj mladých fyzikov. Počas celoštátneho kola TMF sú všetky úlohy prezentované v anglickom jazyku. Súťaž prebieha formou vedeckej diskusie v tzv. fyzbojoch.

Súťažiaci veľmi odborne prezentovali svoje vedomosti, oponovali si, ba dokonca aj zhodnotili, akým spôsobom zvládli svoje úlohy konkurujúce družstvá.  

Do finále sa napokon prebojovali študenti z Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach, Spojenej školy na Novohradskej ulici v Bratislave a študenti z 1. súkromného gymnázia na Bajkalskej ulici v Bratislave.

Úspešnými riešiteľmi TMF sa stali študenti z Gymnázia J. A. Raymana z Prešova so svojou vedúcou p. Ivetou Štefančínovou a študenti z Gymnázia na Poštovej ulici a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach, ktorí vytvorili zmiešané družstvo na čele s p. Luciou Mišianikovou.

Gymnázium J. A. Raymana reprezentovali: Martin Huk (kapitán družstva), Paulína Dujavová, Martin Fedorko, Matej Korž, Nina Mizeráková

Zmiešaný tím z Gymnázia na Poštovej ulici a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach tvorili: Hugo Halász (kapitán družstva), Richard Ciglanský, Daniel Greš, Radovan Lascsák, Veronika Ucekajová.

Samotné finále CK TMF vyvrcholilo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Po náročnom súboji sme spoznali víťazov CK TMF.

Na 1. mieste sa umiestnili študenti z 1. súkromného gymnázia na Bajkalskej ulici v Bratislave (Samuel Ján Plesník /kapitán/, Henrich Hegedüš, Adam Novoroľník, Bruno Petrus, Tereza Zuskinová) pod vedením p. Pavla Kubinca.

2. miesto patrí študentom zo Spojenej školy na Novohradskej ulici z Bratislavy (Richard Rippel /kapitán/, Bohdan Gliševič, Karolína Jediná, Jakub Malý, Jakub Šťavina), vedúcim družstva bol Samuel Ladislav Šindler.

Na 3. mieste sa umiestnili študenti z Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach, ktorých do súťaže pripravovala p. Lucia Mišianiková. Súťažný tím tvorili: Ronald Doboš /kapitán/, Martina Biačková, Lilla Maheľová, Maroš Mešter, Oszkár Urbán.

Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce pri reprezentácii Slovenskej republiky v zahraničí!

Autor: Miroslava Kolumberová   

Medzinárodné kolá

Rakúsky turnaj mladých fyzikov (AYPT)

V dňoch 25. 4. – 27. 4. 2019 sa v Leobene, Rakúsku, uskutočnil 21. ročník Rakúskeho turnaja mladých fyzikov. 

Rakúsky turnaj mladých fyzikov (AYPT) prebieha v troch samostatných kolách, tzv. fyzbojoch. V každom fyzboji sa stretnú skupiny troch alebo štyroch družstiev. Jeden fyzboj trvá približne 4 hodiny. Po treťom fyzboji sa podľa získaných bodov, stanoví výsledné poradie. Do finále postupujú tri družstvá s najvyšším počtom bodov.

Naše družstvo sa spomedzi 14 tímov z 9 krajín (Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Slovinsko, Irán, Bielorusko, Rusko, Slovensko) umiestnilo na 1. mieste.  

Slovenskú delegáciu tvorili vedúca a 3 súťažiaci:

– vedúca delegácie:

Natália Ružičková, Institute of Science and Technology, Klosterneuburg

– súťažiaci:

Henrich Hegeduš, 1. súkromné gymnázium Bajkalská 20, Bratislava 
Michal Palič, Spojená škola Novohradská 3, Bratislava 
Maroš Mešter, Gymnázium Poštová 6, Košice 

Ďalšie informácie nájdete na: www.tmfsr.sk 

aypt

                                     Slovenská delegácia na Rakúskom turnaji mladých fyzikov v Leobene, Rakúsku    
                                                                                     Zdroj: www.tmfsr.sk

Medzinárodný turnaj mladých fyzikov (IYPT)

Medzinárodný turnaj mladých fyzikov, 32. ročník, 6. 7. – 13. 7. 2019, Varšava, Poľsko  

Vo Varšave, Poľsku sa v dňoch 6. 7. – 13. 7. 2019 uskutočnil 32. ročník Medzinárodného turnaja mladých fyzikov. Súťaže sa zúčastnilo 34 tímov z rôznych kútov sveta. Krajiny boli zastúpené družstvom pozostávajúcich zo 6 súťažiacich a 2 vedúcich.

Súťažné družstvo bolo zostavené z víťazov celoštátneho kola Turnaja mladých fyzikov, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach. Na súťaž sa pripravovali pravidelne prostredníctvom sústredení.  Výnimočnosť súťaže sa prejavuje najmä zverejnením rovnakých úloh v dostatočnom časovom predstihu pre celý svet. Priebeh súťaže je charakterizovaný tzv. fyzbojmi (súťažnými kolami). Na medzinárodnom turnaji mladých fyzikov sa realizovalo 5 fyzbojov.

Slovenská reprezentácia sa umiestnila na 15. mieste a získala bronzovú medailu.  

Slovenskú republiky reprezentovali:

– vedúci delegácie:

Martin Marek a Martin Gažo

– študenti: 

Bohdan Gliševič – Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava 
Jakub Šťavina – Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava 
Henrich Hegeduš – 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20,  Bratislava 
Samuel Ján Plesník – 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava 
Terézia Zuskinová – 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava

ad_050

Slovenská delegácia vo Varšave, Poľsku Zdroj: Martin Marek 

mg_6173

Slávnostné vyhodnotenie súťaže Zdroj: Martin Marek

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.