Prihlasovanie do vyšších kôl, bude prebiehať cez EduPage, usmernenie bude v dostatočnom predstihu umiestnené na stránke olympiády.