Olympiáda ľudských práv

Olympiáda ľudských práv (OĽP) stredoškolskej mládeže je postupová súťaž. Realizuje sa písomnými a ústnymi súťažnými formami: testami, poznatkovo-postojovou prezentáciou téz, riešením modelových prípadov/situácií, … Čítať ďalej Olympiáda ľudských práv