Prihlasovanie do vyšších kôl, bude prebiehať cez EduPage, usmernenie bude v dostatočnom predstihu umiestnené na stránke olympiády.

Tlačivá pre školské kolo kat. A, B, C a D:

Výsledkové listiny a vyhodnotenie podujatia je potrebné zaslať elektronickou poštou predsedovi príslušnej okresnej komisie.

Tlačivá pre okresné kolo kat. A, B, C a D:

Tlačivá pre krajské kolo kat. A, B, C a D:

Uvedené tlačivá sú univerzálne pre ľubovoľný ročník Olympiády v anglickom jazyku. Príslušný súbor si stiahnite do počítača, vyplňte položky označené červenou farbou, následne zmeňte na čierne písmo a súbor si uložte. Výsledkové listiny obsahujú v jednom súbore viac listov, označených farebnými záložkami na dolnom okraji. Do listiny sa vypĺňajú len čiastkové body, celkový počet bodov sa vypočíta automaticky. Po vyplnení celej výsledkovej listiny je potrebné riadky zoradiť pomocou funkcie údaje/zoradiť, aby zodpovedali skutočnému poradiu súťažiacich. Termíny na odoslanie vyplnených tlačív nájdete, pokiaľ nie sú uvedene v samotných tlačivách, v metodicko-organizačných pokynoch pre príslušný ročník Olympiády v anglickom jazyku.