Tlačivá pre školské kolo:

  • Vyhodnotenie školského kola ONJ kat. 1A, 1B, 1C
  • Vyhodnotenie školského kola ONJ kat. 2A, 2B, 2C, 2D

Tlačivá pre okresného kolo: 

  • Vyhodnotenie okresného kola ONJ, všetky kategórie 
  • Hodnotiaci hárok pre členov odbornej poroty OK ONJ  

Tlačivá pre krajské kolo: 

  • Vyhodnotenie krajského kola ONJ, všetky kategórie
  • Hodnotiaci hárok pre členov odbornej poroty KK ONJ

Uvedené tlačivá sú univerzálne pre ľubovoľný ročník Olympiády v nemeckom jazyku.