Tlačivá pre školské kolo:

Tlačivá pre okresného kolo: 

Tlačivá pre krajské kolo: 

Uvedené tlačivá sú univerzálne pre ľubovoľný ročník Olympiády v nemeckom jazyku.