MOP ORJ od školského roka 2019/2020 obsahujú dve zásadné zmeny:

        1. stanovenie úspešnosti v školskom kole minimálne 50%

        2. podmienky zaraďovania do kategórií A3, B1, B2, B3

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Celoštátna odborná komisia Olympiády v ruskom jazyku sa vzhľadom na zrušenie krajského a celoštátneho kola 50. ročníka ORJ v školskom roku 2019/2020 dohodli na presunutí 50. ročníka na školský rok 2020/2021.