Prihlasovanie do krajského kola, bude prebiehať cez EduPage, portfólio sa zasiela krajskému predsedovi emailom/poštou. Usmernenie ku krajskému kolu, bude v dostatočnom predstihu umiestnené na stránke olympiády.

Tlačivá pre školské kolo:

Tlačivá pre krajské kolo: 

Uvedené tlačivá sú univerzálne pre ľubovoľný ročník Olympiády v ruskom jazyku. Príslušný súbor si stiahnite do počítača, vyplňte položky označené červenou farbou, následne zmeňte na čierne písmo a súbor si uložte. Výsledkové listiny obsahujú v jednom súbore viac listov, označených záložkami na dolnom okraji. Do listiny sa vypĺňajú len čiastkové body, celkový počet bodov sa vypočíta automaticky. Po vyplnení celej výsledkovej listiny je potrebné riadky zoradiť pomocou funkcie údaje/zoradiť, aby zodpovedali skutočnému poradiu súťažiacich. Termíny na odoslanie vyplnených tlačív nájdete v metodicko-organizačných pokynoch pre príslušný ročník Olympiády v ruskom jazyku.