Tlačivá pre školské kolo kat. A, B a C:

Tlačivá pre krajské kolo kat. A, B a C:

Hodnotiace tabuľky boli zmenené v súlade s aktualizovanými výsledkovými listinami pre krajské kolo.

Uvedené tlačivá sú univerzálne pre ľubovoľný ročník Olympiády vo francúzskom jazyku. Príslušný súbor si stiahnite do počítača, vyplňte položky označené červenou farbou, následne zmeňte na čierne písmo a súbor si uložte. Výsledkové listiny obsahujú v jednom súbore viac listov, označených farebnými záložkami na dolnom okraji. Do listiny sa vypĺňajú len čiastkové body, celkový počet bodov sa vypočíta automaticky. Po vyplnení celej výsledkovej listiny je potrebné riadky zoradiť pomocou funkcie údaje/zoradiť, aby zodpovedali skutočnému poradiu súťažiacich. Termíny na odoslanie vyplnených tlačív nájdete, pokiaľ nie sú uvedene v samotných tlačivách, v metodicko-organizačných pokynoch pre príslušný ročník Olympiády vo francúzskom jazyku.