Tlačivá pre školské kolo kat. A, B, a C:

Tlačivá pre okresné kolo kat. C:

Tlačivá pre krajské kolo kat. A, B a C:

Pomocné tabuľky pre poroty:

Uvedené tlačivá sú univerzálne pre ľubovoľný ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.