Prihlasovanie do krajského kola, bude prebiehať cez EduPage, usmernenie bude v dostatočnom predstihu umiestnené na stránke Turnaja mladých fyzikov.