Dejepisná olympiáda (DO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o históriu a príbuzné vedné odbory. Členená je na 6 kategórií – A, B, C, D, E a F. Organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. 


15. ročník Dejepisnej olympiády, 2022/2023

Témy 15. ročníka Dejepisnej olympiády pre ZŠ aj SŠ

14. ročník Dejepisnej olympiády, 2021/2022

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 14. ročníka Dejepisnej olympiády, kat. A, B, C, D, 5. – 7. 5. 2022

Láska k histórii spojila súťažiacich na Celoštátnom kole Dejepisnej olympiády

tneho kola Dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 5.5.2022 – 7. 5. 2022 v Bratislave. Organizátorom podujatia bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so Slovenskou komisiou Dejepisnej olympiády (SK DO). Odborným garantom Dejepisnej olympiády je už od jej vzniku Historický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i., ktorý sa aj týmto spôsobom podieľa na formovaní historického vedomia žiakov a stredoškolských študentov.

Zobraziť celý článok