Domáce kolo 

Okresné kolo

  • kategória E – úlohy, (maďarská verzia), riešenia
  • kategória F – úlohy, (maďarská verzia), riešenia 
  • kategória G – úlohy, (maďarská verzia), riešenia

Krajské kolo

  • kategória A – úlohy, (maďarská verzia), riešenia 
  • kategória B – úlohy, (maďarská verzia), riešenia
  • kategória C – úlohy, (maďarská verzia), riešenia 
  • kategória D – úlohy, (maďarská verzia) riešenia
  • kategória E – úlohy, (maďarská verzia), riešenia 

Celoštátne kolo

  • kategória A – Teoretická časť: úlohy, (maďarská verzia), riešenia, Praktická časť: experimentálna úloha, (maďarská verzia), riešenie