Olympiáda v informatike (OI) je určená žiakom stredných škôl a osemročných gymnázií. Má dve kategórie A a B. Olympiáda v informatike sa organizuje v troch kolách: školské kolo, krajské kolo a celoštátne kolo. Najvyšším kolom v rámci SR je celoštátne kolo, ktoré sa organizuje v najvyššej kategórii A. Najlepší študenti z CK OI postupujú na Medzinárodnú informatickú olympiádu (IOI) a na Stredoeurópsku informatickú olympiádu (CEOI).


37. ročník Olympiády v informatike, 2021/2022

Celoštátne kolo OI, 23. – 26. 3. 2022, dištančne

Registrácia
Každého žiaka do OI registruje škola prostredníctvom EduPage. V module Súťaže je potrebné vybrať súťaž Olympiáda v informatike a v časti Výsledková listina z krajského kola je potrebné registrovať pozvaných žiakov. Ako zaregistrujem postupujúceho žiaka do vyššieho kola olympiády cez výsledkovú listinu?

Partneri podujatia


Slávnostné vyhodnotenie OPOS

Olympiáda v informatike spoznala tohtoročných víťazov počas slávnostného vyhodnotenia

Ceny víťazom CK OI odovzdal zástupca Slovenskej komisie OI RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD., ktorý veľmi autenticky uviedol olympiádu v informatickej reči. CK OI sa každoročne koná len pre jednu kategóriu A, a preto slávnostné programovanie informatikov prebehlo veľmi rýchlo. Z trojice víťazov si cenu osobne prevzal Jakub Drobný (Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava), ktorý získal 3. miesto. Ostatní ocenení sa nemohli zúčastniť, nakoľko sa už v tom čase venovali svojmu rozvoju pre ďalšie kolá olympiád.

Zobraziť celý článok


Krajské kolo

Inštruktáž k úlohám z domáceho kola OI

Pozývame Vás na online inštruktáž pre žiakov k úlohám z domáceho kola OI, ktorá sa uskutoční 27. 10. 2021, o 14:00 hod.
Bližšie informácie o podujatí nájdete TU.