Banner Technická olympiáda

Technická olympiáda (TO) je súťaž určená žiakom 5.-9. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií, ktorá svojím obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti. TO má dve kategórie (kategória B pre 5. – 7. ročníky ako súťaž jednotlivcov, kategória A pre 8.- 9.ročníky ako súťaž dvojíc). Súťaž je organizovaná v 4 kolách (školské, okresné, krajské, celoštátne)!, pričom kategória B končí určením víťaza krajského kola. 


12. ročník Technickej olympiády, 2022/2023

METODICKO ORGANIZAČNÉ POKYNY na školský rok 2022/2023 – NOVÉ aj s usmernením k školským online kolám!

Predmetové olympiády a súťaže sa v novom školskom roku 2022/2023 pomaly rozbiehajú. Tento dokument: Realizácia predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 2022/2023 vás bližšie informuje o organizácii, priebehu a zmenách v realizácii súťaží v školskom roku 2022/2023. Prajeme vám veľa úspechov!

Celoštátne kolo


11. ročník Technickej olympiády, 2020/2021

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 11. ročníka Technickej olympiády, 5. – 6. 5. 2021, online:
Aj technická olympiáda zvládla celú svoju realizáciu online

Znie to trochu paradoxne, ale aj technické znalosti a zručnosti je možné preukázať dištančným spôsobom. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so Slovenskou komisiou Technickej olympiády sa s danou epidemiologickou situáciou rozhodla popasovať a pripravila pre súťažiacich všetky kolá – teda od školského cez okresné, krajské až po vyvrcholenie celoštátnym kolom, ktoré sa uskutočnilo pre súťažné dvojice v kategórii A dňa 5. 5. 2021. Žiaci súťažili v online teste, v ktorom preukázali nielen teoretické technické vedomosti, ale potrápili sa aj s virtuálnymi praktickými úlohami. Šlo o zostrojenie gravitačnej hračky, ktorú mali zobrazenú spolu s náročným technickým výkresom. Zo zadaných informácií mali riešiť otázky týkajúce sa postupu zostrojenia, použitého materiálu či pochopenia presného fungovania tejto hračky. Po vyhodnotení testov sa prostredníctvom online videokonferencie uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov. Snaha a celoročná príprava na túto súťaž víťazov na prvých troch miestach bola odmenená skvelými cenami, ktoré do súťaže venovala nezisková organizácia Eductech zaoberajúca sa podporou inovatívnych možností v oblasti vzdelávania.

Na prvom mieste sa umiestnili Andrišov Boris a Čornej Richard zo Základnej školy T. J. Moussona 4, v Michalovciach, druhé miesto získali Burčo Samuel a Cvoliga Lukáš zo Základnej školy, na Hôrke 30, v Nitre a tretie miesto obsadili Kovč Dominik a Choma Nikolas zo Základnej školy, č. 80, v Bukovciach.              

Výsledky sa súťažiaci dozvedeli počas online videokonferencie, kedy prebehlo slávnostné vyhlásenie výsledkov a zároveň sa tam „stretli“ s autormi úloh, členmi hodnotiacej komisie, s IUVENTOU – organizátorom súťaže a aj sponzorom. Víťazom srdečne gratulujeme a všetkým súťažiacim prajeme silnú motiváciu do ďalšieho technického štúdia a radosť z praktického „majstrovania“.