Banner Turnaj mladých fyzikov

Turnaj mladých fyzikov (TMF) je súťaž družstiev žiakov stredných škôl v riešení fyzikálnych úloh, ktoré modelujú problémy prinášané vedecko-technickou praxou a súčasne svojou formuláciou motivujú žiakov k náročnej tvorivej práci. Turnaj mladých fyzikov je súťaž spravidla päťčlenných družstiev. Najúspešnejší súťažiaci reprezentujú Slovenskú republiku na Medzinárodnom turnaji mladých fyzikov a na Otvorenom kole Rakúskeho turnaja mladých fyzikov, ktoré sa konajú každoročne. 


30. ročník Turnaja mladých fyzikov, 2021/2022

Celoštátne kolo

Výsledková listina

!Pozor zmena!

Krajské kolo Turnaja mladých fyzikov je presunuté na 14. 03. 2022, z rozhodnutia Celoštátnej komisie TMF.

Spustenie registrácie

Usmernenie k spusteniu registrácie na krajské kolo TMF

Mladí fyzici v Rakúsku

V dňoch 7.4.2022 – 9.4.2022 vyslala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže partiu troch mladých fyzikov na Rakúsky turnaj mladých fyzikov. Slovenská delegácia nás bola reprezentovať v zložení:
čítaj ďalej


29. ročník Turnaja mladých fyzikov, 2020/2021

Celoštátne kolá

Krajské a celoštátne kolo 29. ročníka Turnaja mladých fyzikov, 29. – 30. 3. 2021, online:

Medzinárodné kolá

Pätica mladých Slovákov vybojovala na medzinárodnej súťaži fyzikov zlato

Slovenskí stredoškolskí študenti sa na medzinárodnej fyzikálnej súťaži – Medzinárodný turnaj mladých fyzikov (International Young Physicists’ Tournament – IYPT 2021) v Kutaisi v Gruzínsku umiestnili na 1. mieste v absolútnom poradí, a získali tak zlaté medaily.

Turnaj mladých fyzikov je stredoškolská súťaž, ktorú organizačne zastrešuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. V rámci turnaja riešia 5-členné tímy takmer celý rok komplikované úlohy, ktoré zväčša nie sú ešte dostatočne teoreticky a prakticky preskúmané. Študenti riešia náročné fyzikálne fenomény, ktorých výskum začína sériou experimentov a pokračuje teoretickými hypotézami, ktoré sú následne porovnávané a verifikované. Po vyriešení jednej takejto úlohy si počas súťaže musí člen družstva obhájiť toto riešenie v podobe prezentácie pred oponentom, recenzentom a odbornou porotou pozostávajúcou z vedcov venujúcim sa rôznym oblastiam fyziky. Tieto riešenia veľmi často presahujú bežné znalosti stredoškolského študenta a sú potrebné silné prezentačné a argumentačné zručnosti.

Tento rok sa členovia tímu vo výraznom zastúpení dievčat: Veronika Ucekajová (kapitánka), Karolína Jediná, Daniela Vasiľová, Nina Nevláčilová a Michal Varšányi dokázali prebojovať až do finále o prvé miesto. Títo nadaní žiaci aj napriek ťažkej pandemickej situácii dokázali zvládnuť regionálne, celoštátne kolo a následne výberové sústredenie na IYPT 2021, kde dôstojne reprezentovali slovenskú mládež.

Vo finále do nášho tímu ešte putovalo prestížne ocenenie pre najúspešnejšiu súťažiacu turnaja, ktoré získala kapitánka slovenského tímu Veronika Ucekajová.

Poďakovanie za skvelé výsledky patrí nie len mladým fyzikom, ale i Celoštátnej komisii Turnaja mladých fyzikov, ktorej členovia aj tento rok bravúrne zvládli prípravu slovenskej delegácie pred náročným medzinárodným kolom. Za prípravu a vedenie tímu zodpovedali: doc. František Kundracik, CSc., doc. RNDr. Martin Plesch, PhD.,  doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. a Bohdan Gliševič.

Za celý tím IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže gratulujeme slovenskému tímu k úspechu a tešíme sa, že o týchto mladých fyzikoch budeme ešte určite počuť.

Turnaj mladých fyzikov – SK tím