previous arrow
next arrow
Slider

Vzdelávanie nemusí vždy prebiehať len v školských laviciach. Tradičné vzdelávanie je štruktúrované a formálne. Poskytuje ho vzdelávacia inštitúcia a vedie k získaniu kvalifikácie. Na druhej strane sa asi najviac stretávame s informálnym vzdelávaním. Ide o znalosti, ktoré získavame spontánne vo svojom pracovnom a osobnom živote.

Neformálne vzdelávanie sa nachádza medzi týmito dvoma formami získavania vedomostí. Väčšinou sa realizuje mimo oficiálnych inštitúcií – v dielňach, na seminároch,  workshopoch, komunitných kurzoch alebo aj prostredníctvom športových, či kultúrnych aktivít. Neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou je ďalšie vzdelávanie mládeže, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou, ktorého cieľom je získanie nových vedomostí, praktických skúsenosti a zručností potrebných pre prácu s mládežou. Účastníkom tak umožňuje doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie.

Rozvoj a uznanie neformálneho vzdelávania v práci s mládežou je jednou z priorít IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, keďže veríme, že je to dôležitý nástroj rozvoja osobnosti mladých ľudí, aby sa dokázali lepšie uplatniť v živote.