Vyhlásené výzvy

Momentálne neprebiehajú žiadne výzvy.

Uzatvorené výzvy

PRIORITY/D/EUDM/2021

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014 – 2021 – PRIORITY/D/EUDM/2021

Záverečný protokol o pridelení dotácie

PODPORA/D/2021

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014-2021 v programe PODPORA MLÁDEŽNÍCKYCH ORGANIZÁCIÍ

Aktualizácia záverečného protokolu o maximálnej výške dotácie na rok 2021 registrovaným organizáciám v programe PODPORA mládežníckych organizácií

Záverečný protokol o hodnotení žiadostí o dotáciu na rok 2021

HLAS/D/2021

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014-2021 v programe HLAS MLADÝCH

Sprievodca pre žiadateľov

Záverečný protokol o výške rozpočtového stropu pre rok 2021 – HLAS/D/2021

Záverečný protokol o hodnotení žiadostí o dotáciu na rok 2021 – HLAS/D/2021

Záverečný protokol o hodnotení žiadostí o dotáciu na rok 2021 – HLAS/D/2021 (dodatočne)

SLUŽBY/1/D/2021

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014-2021 v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH – poskytovanie informačno poradenských služieb mladým

Sprievodca pre žiadateľov

Záverečný protokol o výške rozpočtového stropu pre rok 2021 – SLUŽBY/1/D/2021

Záverečný protokol o pridelení dotácie v programe SLUŽBY na rok 2021

SLUŽBY/2/D/2021

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014-2021 v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH – poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže

Sprievodca pre žiadateľov

Záverečný protokol o výške rozpočtového stropu pre rok 2021 – SLUŽBY/2/D/2021

Záverečný protokol o hodnotení žiadostí o dotáciu na rok 2021 – SLUŽBY/2/D/2021

Záverečný protokol o pridelení dotácie v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH-2 na rok 2021 (dodatočne)

PRIORITY/D/1/2021

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014 – 2021 – PRIORITY/D/1/2021

Sprievodca pre žiadateľov

Záverečný protokol o pridelení dotácie v programe PRIORITY mládežníckej politiky na rok 2021

ARCHÍV

USMERNENIE PRE PRIJÍMATEĽOV DOTÁCIE Z DOTAČNEJ SCHÉMY „PROGRAMY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014-2020“ V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM OCHORENIA COVID-19

Výzvy v roku 2020

Výzva na predkladanie žiadostí na podporu ranej intervencie u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na rok 2020 (20. 11. 2020)

PRIORITY/D/EUDM/2020

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež PRIORITY mládežníckej politiky (Programy pre mládež 2014-2020)

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy MŠVVaŠ SR Programy pre mládež na roky 2014-2020 – program PRIORITY mládežníckej politiky (Výzva č. PRIORITY/D/EUDM/2020)

HLAS/D/2/2020

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu HLAS MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy MŠVVaŠ SR Programy pre mládež na roky 2014-2020 – program HLAS mladých (Výzva č. HLAS/D/2020)


KOMUNITA/D/1/2020 – zrušené

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu KOMUNITA MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu

KOMUNITA/D/2/2020 – zrušené

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu KOMUNITA MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu

PRIORITY/D/1/2020 – zrušené

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu PRIORITY mládežníckej politiky (Programy pre mládež 2014-2020)

PRIORITY/D/CVČ/2020 – zrušené

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu PRIORITY mládežníckej politiky (Programy pre mládež 2014-2020)

SLUŽBY/1/D/2/2020

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu SLUŽBY PRE MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy MŠVVaŠ SR Programy pre mládež na roky 2014-2020 – program SLUŽBY pre mladých (Výzva č. SLUZBY/1/D/2/2020)

SLUŽBY/2/D/2/2020

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu SLUŽBY PRE MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy MŠVVaŠ SR Programy pre mládež na roky 2014-2020 – program SLUŽBY pre mladých (Výzva č. SLUZBY/2/D/2/2020)

Výzvy v roku 2020 pre registrované organizácie


HLAS/D/1/2020

Výzva pre registrované organizácie na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu HLAS MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu

Záverečný protokol o aktualizácii rozpočtového stropu pre registrované organizácie v programe HLAS MLADÝCH na roky 2018-2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020

Záverečný protokol o pridelení dotácie v programe HLAS MLADÝCH na rok 2020

PODPORA/D/2020

Výzva pre registrované organizácie na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií (Programy pre mládež 2014-2020)

Aktualizácia záverečného protokolu o maximálne výške dotácie na rok 2020 registrovaným organizáciám v programe PODPORA mládežníckych organizácií na roky 2018-2020 v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež 2014 – 2020 na základe navýšeného rozpočtu

Záverečný protokol o pridelení dotácie na rok 2020 registrovaným organizáciám v programe PODPORA mládežníckych organizácií na roky 2018-2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014 – 2020

SLUŽBY/1/D/1/2020

Výzva pre registrované organizácie na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu SLUŽBY PRE MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu

Záverečný protokol o aktualizácii rozpočtového stropu pre registrované organizácie v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH 1 na roky 2018-2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020

Záverečný protokol o pridelení dotácie v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH-1 na rok 2020

SLUŽBY/2/D/1/2020

Výzva pre registrované organizácie na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu SLUŽBY PRE MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu

Záverečný protokol o aktualizácii rozpočtového stropu pre registrované organizácie v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH 2 na roky 2018-2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020

Záverečný protokol o pridelení dotácie v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH-2 na rok 2020


Archív Výziev

Program KOMUNITA mladých
Program Dôkazy o mladých

Informácie pre žiadateľov

  • Žiadosti k Programom PRE MLÁDEŽ sa podávajú výlučne cez stránku www.dotacie.iuventa.sk 
  • Prílohy k žiadosti sú definované v zákone č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou, ktorý nájdete v časti Legislatíva.
  • Žiadosť s povinnými prílohami musí byť odoslaná, resp. osobne odovzdaná aj v tlačenej forme
  • žiadosti sa hodnotia podľa aktuálnej metodiky pre programy HLAS, SLUŽBY 1 a SLUŽBY 2 a pre programy PRIORITY a Dôkazy
  • Všetky potrebné informácie sa nachádzajú v jednotlivých výzvach, resp. sprievodcoch pre žiadateľov
  • Žiadosti budú hodnotené na základe Metodiky hodnotenia projektových žiadostí a Metodiky hodnotenia v programoch HLAS, SLUŽBY 1, SLUŽBY 2 a EUYD.

  V prípade uzatvorenia partnerstva priložte túto partnerskú zmluvu ku žiadosti a nahrajte ju do systému dotacie.iuventa.sk