Výskum mládeže po roku 1989

Ťažiskovou časťou publikácie je 2. kapitola, ktorá predstavuje kľúčových aktérov, ich agendu, rôzne opatrenia na podporu výskumov, ale aj informačné zdroje a rôzne nástroje na úrovni Slovenskej republiky aj Európskej únie a Rady Európy.

Kategórie: Rok: 2011 Stiahnuť vo formáte PDF

Popis

Ťažiskovou časťou publikácie je 2. kapitola, ktorá predstavuje kľúčových aktérov, ich agendu, rôzne opatrenia na podporu výskumov, ale aj informačné zdroje a rôzne nástroje na úrovni Slovenskej republiky aj Európskej únie a Rady Európy. Časť obsahu je venovaná základným údajom z metodologickej analýzy dostupných doktorandských prác, ale predstavuje aj sumár oblastí a návrh opatrení, ktoré môžu prispieť k rozvoju oblasti výskumu mládeže v oblasti priorít aktuálnej mládežníckej politiky.

Veríme, že titul zaujme nielen odborníkov, zaoberajúcich sa výskumom mládeže, ale aj verejnosť. Cieľovou skupinou sú pedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení, vychovávatelia, mládežnícki vedúci, ale aj tí, ktorí majú v rukách väčšiu moc a dokážu formovať podmienky, v ktorých sa život mladých ľudí odohráva – politici, poslanci, zamestnanci miestnych a regionálnych samospráv, médiá. Veríme, že publikácia pomôže aj študentom, ktorí hľadajú zdroje pre svoje bakalárske, diplomové či iné odborné práce, súvisiace s témami mládežníckej politiky.

Ďalšie informácie

Rok

2011

Autor

Jana Miháliková

Program

Výskum v oblasti mládeže