Compasito – Manual On Human Rights Education For Children

Manuál obsahuje 42 praktických aktivít pre výchovu k ľudským právam a ponúka praktické tipy, ako využiť publikáciu vo formálnom i neformálnom vzdelávaní. Compasito je voľne dostupné zatiaľ len v anglickom jazyku na stránke Rady Európy.

Popis

Manuál obsahuje 42 praktických aktivít pre výchovu k ľudským právam a ponúka praktické tipy, ako využiť publikáciu vo formálnom i neformálnom vzdelávaní. Compasito je voľne dostupné zatiaľ len v anglickom jazyku na stránke Rady Európy.

Ďalšie informácie

Rok

2007

Autor

Annette Schneider, Jo Claeys, Maria Emília Brederode-Santos, Rania Fazah, Zsuzsanna Szelényi

Program

Európska komisia