Databáza publikácií zameraných na výchovu mladých ľudí k ľudským právam

Zhodli sme sa, že jednou z efektívnych ciest ako vzdelávať mladých ľudí v tejto oblasti je využiť publikácie a manuály, ktoré však nie sú verejne známe. Databáza publikácií zameraných na výchovu a informovanosť mladých ľudí v oblasti ľudských práv je hotová. Medzi publikáciami nájdete tie, ktoré sú zamerané na konkrétne aktivity, ale aj výročné správy inštitúcií pracujúcich s témou ľudských práv, či odborné právne príručky. Obsahuje 200 titulov v slovenskom a českom jazyku a 100 titulov v anglickom, poľskom, maďarskom, nemeckom a rómskom jazyku.

Popis

Zhodli sme sa, že jednou z efektívnych ciest ako vzdelávať mladých ľudí v tejto oblasti je využiť publikácie a manuály, ktoré však nie sú verejne známe. Databáza publikácií zameraných na výchovu a informovanosť mladých ľudí v oblasti ľudských práv je hotová. Medzi publikáciami nájdete tie, ktoré sú zamerané na konkrétne aktivity, ale aj výročné správy inštitúcií pracujúcich s témou ľudských práv, či odborné právne príručky. Obsahuje 200 titulov v slovenskom a českom jazyku a 100 titulov v anglickom, poľskom, maďarskom, nemeckom a rómskom jazyku.

Ďalšie informácie

Rok

2009

Autor

Ivuenta

Program

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže