Mládež a participácia – Odkazy z výskumu

Autori sa pokúšajú na jednej strane zosumarizovať najpodstatnejšie zistenia, na druhej strane poukázať na súvislosti medzi nimi a formulovať závery, ktoré by pomohli hlbšie pochopiť nielen súčasnú situáciu mladých ľudí, ale najmä príčiny tohto stavu.

Popis

Autori sa pokúšajú na jednej strane zosumarizovať najpodstatnejšie zistenia, na druhej strane poukázať na súvislosti medzi nimi a formulovať závery, ktoré by pomohli hlbšie pochopiť nielen súčasnú situáciu mladých ľudí, ale najmä príčiny tohto stavu. „Slovník“ publikácie je v zmysle uvedeného zámeru zvolený vhodne, t.j. tak, aby bol text zrozumiteľný rôznym kategóriám pracovníkov s mládežou. V snahe zakomponovať čo najviac informácií autori často „preskakuje“ medzi rôznymi myšlienkami a témami, čo je však podmienené predovšetkým obmedzeným rozsahom publikácie.

Ďalšie informácie

Rok

2011

Autor

Jana Miháliková, Martin Hulín

Program

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže