Participácia študentov na samospráve stredných a vysokých škôl slovenska – závery sociologického výskumu

Autorom tohto sociologického prieskumu je pán Doc. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. Vychádza v ňom z Akčného plánu MŠ SR pre oblasť mládeže na rok 2005, v ktorom sú definované niektoré úlohy pre výskum mládeže, ktoré súvisia s požiadavkami Európskej únie a Rady Európy rozvíjať koncepciu mládežníckej politiky a systém práce s mládežou na národnej úrovni na základe lepšieho porozumenia jej aktuálnej životnej situácie a jej generačným osobitostiam.

Kategórie: Rok: 2005 Stiahnuť vo formáte PDF

Popis

Autorom tohto sociologického prieskumu je pán Doc. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. Vychádza v ňom z Akčného plánu MŠ SR pre oblasť mládeže na rok 2005, v ktorom sú definované niektoré úlohy pre výskum mládeže, ktoré súvisia s požiadavkami Európskej únie a Rady Európy rozvíjať koncepciu mládežníckej politiky a systém práce s mládežou na národnej úrovni na základe lepšieho porozumenia jej aktuálnej životnej situácie a jej generačným osobitostiam.

Ďalšie informácie

Rok

2005