Praktik – Rozvoj praktických zručností pri práci s drobnými materiálmi

Publikácia pre Nitriansky kraj pod názvom „Praktik – Rozvoj praktických zručností pri práci s drobnými materiálmi“ je výstupom Národného projektu PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou,

Popis

Publikácia pre Nitriansky kraj pod názvom „Praktik – Rozvoj praktických zručností pri práci s drobnými materiálmi“ je výstupom Národného projektu PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou, realizovaného organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Vzdelávanie v období od 20. februára 2013 do 31. októbra 2015. Publikácia je určená cieľovým skupinám Národného projektu PRAKTIK, predovšetkým pracovníkom s mládežou (profesionáli) a mládežníckym vedúcim (dobrovoľníci).

Ďalšie informácie

Rok

2015

Autor

Miloslav Špoták

Program

PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou