Sila mladých

Vytvárať partnerstvá s mladými ľuďmi v záujme ich podpory, rozvoja či zlepšenia ich postavenia v spoločnosti nie je jednoduchá vec.

Popis

Vytvárať partnerstvá s mladými ľuďmi v záujme ich podpory, rozvoja či zlepšenia ich postavenia v spoločnosti nie je jednoduchá vec. Obzvlášť, ak ste postrehli, že aj tento text bude hovoriť o tvorbe partnerstva z toho druhého brehu, teda z pozície ľudí, ktorí s mladými ľuďmi pracujú, ovplyvňujú akýmkoľvek spôsobom ich život. Pozícia „z druhého brehu“ nie je chápaná v zmysle byť v opozícii mladým ľuďom, ale naopak, pristupovať k spolupráci s touto cieľovou skupinou veľmi otvorene, tvorivo a s rešpektom.

Ďalšie informácie

Rok

2012

Autor

Alena Mičicová, Martin Pokorný, Tibor Škrabský

Program

Mládež v akcii