Všetko, čo sa (ne)hovorí o sexe

Výskum oslovil 1.051 mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov. Mladí ľudia boli oslovovaní náhodne a požiadaní o vyplnenie dotazníka anonymne. Hneď na začiatku boli upozornení, že je to dotazník pre „odvážnejšie“ typy a že sa týka sexu.

Kategórie: Rok: 2011 Stiahnuť vo formáte PDF

Popis

Cieľom výskumu bolo zmapovať:
  • úroveň informovanosti v otázkach bezpečnejšieho sexu,
  • sexuálne skúsenosti mladých ľudí,
  • praktizovanie bezpečnejšieho sexu medzi mladými ľuďmi.

Výskum oslovil 1.051 mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov. Mladí ľudia boli oslovovaní náhodne a požiadaní o vyplnenie dotazníka anonymne. Hneď na začiatku boli upozornení, že je to dotazník pre „odvážnejšie“ typy a že sa týka sexu. Prieskum nie je reprezentatívny v zmysle definície, preto tieto zistenia nie je možné zovšeobecňovať na celú populáciu mládeže žijúcej na Slovensku. Vypovedá o sexuálnych skúsenostiach tých, ktorí sa zabávali v rovnakom čase ako sme my pracovali. K týmto zisteniam sme pridali aj zopár praktických informácií, o ktorých veríme, že sa môžu hodiť.

Ďalšie informácie

Rok

2011

Autor

Katarína Čavojská, Katarína Jirešová, Katarína Sokolová, Soňa Pekarovičová

Program

ADAM (Aktivity detí a mládeže)