IUVENTA / Aktuálne školenia / „Bridge to Solidarity PBA“ – European Solidarity Corps

„Bridge to Solidarity PBA“ – European Solidarity Corps

Miesto konania: Arcos de Valdevez, Portugalsko

Termín: 15. 6. - 19. 6. 2019

Uzávierka prihlášok:

17. máj 2019  

Typ aktivity:

aktivita na budovanie partnerstiev

Krátka charakteristika:

„Bridge to Solidarity“ sa zameriava na zvyšovanie povedomia o Európskom zbore solidarity (ďalej ESC) a vytváranie solídnej a dôveryhodnej siete partnerov, ktorí sa zaujímajú o tieto projekty. Cieľom je predstaviť ESC v rôznych dimenziách, cez rôzne metódy a podporovať inovácie a kreativitu pri vytváraní nových aktivít. Cez princípy neformálneho vzdelávania a v atmosfére, kde sa môžu účastníci učiť od seba navzájom, „Bridges for Solidarity“ využíva tímovú prácu, networkingové aktivity, aktivity na budovanie kapacít, výmenu nápadov a skúseností pre inšpiráciu účastníkov.  

Ciele aktivity:

 • porozumieť významu a kontextu dobrovoľníctva;
 • zaistiť porozumenie Európskeho zboru solidarity;
 • objaviť a porozumieť rôznym roliam v rámci projektov ESC;
 • poskytnúť priestor na výmenu nápadov a príkladov dobrej praxe v oblasti dobrovoľníckych projektov;
 • inšpirovať sa metódami neformálneho vzdelávania a cvičeniami, ktoré môžu organizáciám a ich aktérom pomôcť získať nové kompetencie pre ich prácu s mládežou;
 • poskytnúť priestor pre nadväzovanie kontaktov medzi účastníkmi a plánovanie ďalších aktivít, seminárov, dobrovoľníckych projektov, projektov v oblasti solidarity, stáží a iných;
 • účastníci by mali hlbšie pochopiť zmysel dobrovoľníckych projektov a ich výhody pre lokálne komunity, dobrovoľníkov a organizácie;
 • účastníci by mali posilniť kvalitu ich dobrovoľníckych projektov, špeciálne v oblasti výberu partnerov a dobrovoľníkov;
 • účastníci aplikujú nové metódy na uznávanie výsledkov vzdelávania a rozvoja kompetencií pri práci s mladými ľuďmi v každodennej práci a v hosťujúcich aktivitách pre dobrovoľníkov;
 • účastníci identifikujú potenciálnych partnerov pre budúce projekty;
 • účastníci vytvoria sieť schopnú vytvoriť nové dobrovoľnícke projekty.

Pracovný jazyk:

anglický jazyk

Cieľová skupina:

pracovníci s mládežou, mládežnícki lídri, manažéri mládežníckych projektov, prvotní žiadatelia v rámci ESC, účastnícke organizácie pre ESC a iné tréningové i networkingové aktivity. 

Počet účastníkov:

2 účastníci zo Slovenska.

Náklady spojené s organizáciou aktivity:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+, 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10% si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Matúš Zibala   
tel.: +421 2 59 29 63 13   
mobil: +421 917 402 508
e-mail: matus.zibala@iuventa.sk    

Súvisiaci link: PRIHLÁŠKA

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
„Bridge to Solidarity PBA“ – European Solidarity Corps 15. 6. 2019.

V prípade otázok nás kontaktujte na matus.zibala@iuventa.sk

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030