IUVENTA / Aktuálne školenia / “Towards Collaborative Practice” (TCP) Study Visit on Social Entrepreneurship and Social Inclusion

“Towards Collaborative Practice” (TCP) Study Visit on Social Entrepreneurship and Social Inclusion

Miesto konania: Budapešť, Maďarsko

Termín: 7. 12. - 11. 12. 2020

Uzávierka prihlášok: 13. september 2020

Typ aktivity: študijná návšteva

Krátka charakteristika: Skvelá príležitosť spoznávať úspešné iniciatívy a učiť sa o sociálnom podnikaní a práci s mládežou v Maďarsku, ako aj o spôsoboch, ktorými je možné podporovať sociálne podnikanie medzi mladými ľuďmi vďaka Európskemu Zboru Solidarity. Pridaj sa, reflektuj, získavaj kontakty a uč sa o profesionálnych príkladoch a spôsoboch, ktorými je možné rozvíjať sociálne podnikanie a prácu s mládežou, a aplikuj tieto príklady vo svojich podmienkach. Táto študijná návšteva je unikátnou príležitosťou spoznávať sociálne podnikanie, a rolu, ktorú v ňom hrá práca s mládežou. 

Ciele aktivity: 

  • cez niekoľko návštev v teréne spoznávať, ako je možné založiť sociálne podniky s cieľom propagácie inovácií a rastu spoločnosti;
  • facilitovať partnerstvá, vytvárať sieť medzi ľuďmi v sociálnom podnikaní;
  • vymieňať si príklady z praxe medzi rôznorodými sociálnymi a mládežníckymi podnikateľmi z Európy, susediacich partnerských regiónov, a z Maďarska. 

Pracovný jazyk: anglický jazyk

Cieľová skupina: pracovníci s mládežou, manažéri mládežníckych projektov, školitelia, mládežnícki lídri, mládežnícki kouči
 
Počet účastníkov: 2 účastníci zo SR

Náklady spojené s účasťou na školení: Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia. 

Kontaktná osoba: 

Mgr. Natália Nemcová
tel.: (+421-2) 59 29 62 79
m.t.: (+421-917) 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk   

Prihláška: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/towards-collaborative-practice-tcp-study-visit-on-social-entrepreneurship-and-social-inclusion.8801/

  

 

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
“Towards Collaborative Practice” (TCP) Study Visit on Social Entrepreneurship and Social Inclusion 7. 12. 2020.

V prípade otázok nás kontaktujte na natalia.nemcova@iuventa.sk

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030